logo
logo

Σχολή

Σχολη

Σε μία εκδήλωση του Μουσικού Ομίλου Σύρου, που έγινε προς τιμή του Σταύρου Ξαρχάκου το 2016, o Μαέστρος είχε την ευκαιρία να ακούσει ένα μουσικό σύνολο παιδιών, το «Μυστικό Μπουζούκι», και αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας μιας «Μεγάλης του Μάρκου Σχολής» στη Σύρο.

Μικροί ακόλουθοι του δρόμου του Μάρκου Βαμβακάρη, οι πιτσιρικάδες του μουσικού πυρήνα που δημιουργείται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, είναι αυτοί που θα κοινωνήσουν την ουσία της μουσικής παιδείας, με στόχευση όχι να λειτουργήσουν ως «μπουλούκι» μιας μικρής τοπικής μπάντας, αλλά να εμβαθύνουν στην ουσία των λαϊκών μουσικών μυστικών και να γίνουν οι μελλοντικοί επιδέξιοι σολίστες του χώρου.

Ο στόχος της Σχολής, μέσα από τη μουσική, είναι να αναπτύξει τον Άνθρωπο, να του δώσει αξίες, εργαλεία, να κρατήσει τα παιδιά και τους νέους μακριά από τους δρόμους, να τους απασχολεί γεμίζοντας τους με γνώση και φυσικά αυτό μεταφράζεται σε όφελος για τους γύρω τους, για την οικογένεια. Γιατί το μήνυμα της εκπαίδευσης και συμβολής στην ανάπτυξη των μικρών μαθητών, φτάνει και στην οικογένεια, και η οικογένεια ενσωματώνεται στο πρόγραμμα, έρχεται στις συναυλίες, παρακολουθεί σεμινάρια, παρουσιάσεις, συζητήσεις, καλεί τους γείτονες, τον ξάδερφο, τον θείο, είναι περήφανη που βλέπει το παιδί της να παίζει. Η μουσική, επειδή διαμορφώνει τον εσωτερικό μας κόσμο, ενώνει τους ανθρώπους και επικοινωνεί αξίες. Σ’ αυτήν την περίπτωση λοιπόν οι μαθητές δεν λειτουργούν μόνο ως άτομα αλλά διαπνέονται και από το ομαδικό-συλλογικό πνεύμα του ανήκειν σε ένα μουσικό σχήμα που εργάζεται για την επίτευξη στόχων.

Αυτό, με τη βοήθεια πολλών φίλων, χορηγών αλλά και της τοπικής εκκλησίας, μέσω του νεοϊδρυθέντος Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία Εν Χορδαίς & Οργάνοις, είναι πλέον γεγονός! Σ΄ ένα διώροφο κτίριο του 1830, στο κέντρο της Ερμούπολης στη Σύρα, το οποίο ανακαινίστηκε, στεγάζεται πλέον η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή, η οποία ξεκινά τη λειτουργία της τον Οκτώβρη του 2017.

Το Σωματείο

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ & ΟΡΓΑΝΟΙΣ» (Η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή). Στις πάσης φύσεως δραστηριότητες του Συλλόγου την επωνυμία αυτού συνοδεύει, ως συστατικό της στοιχείο, το έμβλημα του Συλλόγου, το οποίο είναι σφραγίδα στρογγυλή, η οποία φέρει στο κέντρο αυτής σχεδιάγραμμα πένας, και εντός αυτής τρία ζεύγη χορδών εκ των οποίων η ανώτερη του τρίτου ζεύγους σχηματίζει τους λόφους της Ερμούπολης, καθώς και με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του Συλλόγου ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ & ΟΡΓΑΝΟΙΣ *ΣΥΡΑ*.

Ο Σκοπός

Σκοπός του σωματείου είναι: • α) η διδασκαλία και η εκμάθηση έγχορδων και άλλων λαϊκών μουσικών οργάνων, • β) η διδασκαλία ρεμπέτικης, παραδοσιακής και εν γένει λαϊκής μουσικής, • γ) η διάσωση και η διάδοση της ρεμπέτικης μουσικής, • δ) η διοργάνωση σεμιναρίων ρεμπέτικης και παραδοσιακής μουσικής • ε) η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ημερίδων, συναυλιών κ.λ.π., με σκοπό την διάδοση των ως άνω ειδών μουσικής, και στ) η δημιουργία εργαστηρίων για την μελέτη, καταγραφή, διάδοση και διδασκαλία της ρεμπέτικης, παραδοσιακής και, εν γένει, λαϊκής μουσικής.

Οι Βασικές Αρχές

Οι βασικές αρχές του Συλλόγου είναι: • Ανεξαρτησία από πολιτικούς, κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, • Ελεύθερη συμμετοχή προσώπων (νομικών ή φυσικών ή ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα) χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις, • Έγκυρη πληροφόρηση, επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση των ζητημάτων που άπτονται των σκοπών της, • Δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις της, αντικειμενικότητα και πολυφωνία στις απόψεις και προτάσεις της, • Αγαστή συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εθνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς.

1. Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία:
α. Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συλλόγου
β. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
γ. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
δ. Βιβλίο Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ)
ε. Βιβλίο Ταμείου
στ. Βιβλίο Πρωτοκόλλου
ζ. Δελτία διπλότυπων αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμών

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να φροντίζει για την τακτική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου μητρώου των μελών του Συλλόγου το οποίο πρέπει να περιέχει:
α. τα πλήρη στοιχεία των μελών και
β. τη χρονολογία εγγραφής και εξόδου των μελών, καθώς και τις σχετικές με κάθε μέλος αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Βιβλίο μητρώου μελών του Συλλόγου ελέγχεται ετησίως από την ελεγκτική επιτροπή.

4. Αν χρειαστεί να τηρηθούν και άλλα βιβλία αυτό μπορεί να αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Καθετί που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό κανονίζεται από το ΔΣ κατά τις διατάξεις των περί Σωματείων Νόμων, καθώς και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η ψήφιση του παρόντος αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) άρθρα έγινε στις 10/01/2017 στην πόλη της Ερμούπολης, όπου έγινε και η εκλογή της προσωρινής επιτροπής που αποτελείται από τους:

1. Πρόεδρος: Ξαρχάκος Σταύρος του Λεωνίδα
2. Αντιπρόεδρος: Νιώτης Στυλιανός του Ιωάννη
3. Γενικός Γραμματέας: Αλμπέσκου Φλαβιανός του Ιωάννη
4. Ταμίας: Ζάβρας Βρασίδας του Γεωργίου
5. Μέλος: Φουστάνος Γεώργιος του Μιχαήλ
6. Αναπληρωματικός: Νιώτης Εμμανουήλ του Ιωάννη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2018-2019